Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

30 lipca 2014 09:35 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia30.07.2014 r. RG.271.4.2014.WG

czytaj więcej »

18 lipca 2014 10:50 | Przetargi

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego

Ciechanów: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego

czytaj więcej »

18 lipca 2014 10:41 | Przetargi

Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska w m. Kargoszyn

Ciechanów: Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska w m. Kargoszyn Numer

czytaj więcej »

02 lipca 2014 10:59 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg żwirowych w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego

RG 271.4.2014.WG ZAMAWIAJĄCY: GMINA CIECHANÓW Adres: ul.Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów Tel./fax (23) 672-26-46 e-mail:urzad@gminaciechanow.pl

czytaj więcej »

02 lipca 2014 10:53 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na remont dróg gminnych - 2 odcinki.

numer sprawy :RG.271.5 2014 WG Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na rem

czytaj więcej »

25 czerwca 2014 09:43 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 24.06.2014 r. RG.271.3.2014.WG

czytaj więcej »

02 kwietnia 2014 10:54 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 02.04.2014r. RG.271.2.2014.WG

czytaj więcej »

14 marca 2014 14:39 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ciechanów, dn. 14.03.2014r. Nr. RG.271.2.2014.WG

czytaj więcej »

13 stycznia 2014 09:34 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 13.01.2014 r. RG.271.12.2013.WG

czytaj więcej »