Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

08 grudnia 2014 11:33 | Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego Numer ogłoszenia: 253423 - 2014; data zamieszczenia: 08.12.2014

Ciechanów: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego Numer ogłoszenia: 253423 - 2014; data zamieszczenia: 08.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

czytaj więcej »

04 grudnia 2014 11:22 | Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ciechanów w sezonie zimowym 2014/2015 Numer ogłoszenia: 251341 - 2014; data zamieszczenia: 04.12.2014

Ciechanów: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ciechanów w sezonie zimowym 2014/2015 Numer ogłoszenia: 251341 - 2014; data zamieszczenia: 04.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

czytaj więcej »

14 października 2014 09:41 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 14.10.2014 r.

czytaj więcej »

24 września 2014 12:20 | Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Ciechanów: Remont drogi gminnej w Mieszkach Różkach Numer ogłoszenia: 202783 - 2014; data zamieszczenia: 24.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

czytaj więcej »

02 września 2014 09:45 | Przetargi

Zawiadomienie O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ciechanów, dnia 02.09.2014 r. RG.271.8.2014.WG

czytaj więcej »

07 sierpnia 2014 12:26 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu pn.remont (modernizacja) drogi gminnej 120270W w m. Gąski

numer sprawy :RG.271.8.2014 WG Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ; remo

czytaj więcej »

07 sierpnia 2014 09:48 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 07.08.2014 r. RG.271.6.2014.WG

czytaj więcej »

07 sierpnia 2014 09:47 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 07.08.2014 r. RG.271.7.2014.WG

czytaj więcej »