Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

10 sierpnia 2017 10:58 | Przetargi

Informacja z sesji otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chruszczewo

Ciechanów10.08.2017 r. Informacja z sesji otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chruszczewo Gmina Ciechanów informuje,że w dniu 10.08.2017 r. o godzinie 10.15 odbyło się otwarcie ofert dotyczących...

czytaj więcej »

03 sierpnia 2017 09:08 | Przetargi

Odpowiedzi na pytania do ogłoszonego przetargu: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chruszczewo

Ciechanów 03.08.2017r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Chruszczewo Znak postępowania: RG 271.7.2017.WG Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w przetargu: Prosimy o doprecyzowanie wymagań Zamawiającego w zakresie posiadania doświadczenia. ...

czytaj więcej »

25 lipca 2017 11:59 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Gmina Ciechanów: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chruszczewo

Ogłoszenie nr 557312-N-2017 z dnia 2017-07-25 r. Gmina Ciechanów: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chruszczewo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

czytaj więcej »

28 czerwca 2017 12:39 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ciechanów.

Ciechanów, dnia 28.06.2017 r. RG.271.6.2017.WG 1 .Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o w Ciechanowie ul. Gostkowska 83 06-400 Ciechanów Zawiadomienie O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta Gminy...

czytaj więcej »

07 czerwca 2017 12:55 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi. Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Ciechanów

Ogłoszenie nr 527553-N-2017 z dnia 2017-06-07 r. Gmina Ciechanów: USŁUGA ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE CIECHANÓW OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

czytaj więcej »

20 kwietnia 2017 09:42 | Przetargi

Zawiadomienie O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ciechanów, dnia 19.04.2017 RG.271.5.2017.WG OFERENT Planeta Sp.zo.o. ul. Zdziarska 21 03-289 Warszawa PTH Wapnopol Adam Nowakowski ul. Nadrzeczna 12 06-450 Glinojeck PRZEDSIĘBIORSTWO Budowy Dróg i Mostów Sp. Z o.o. ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki Strabag...

czytaj więcej »