Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

18 czerwca 2019 10:34 | Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Wykonanie otworu studziennego ( zastępczego ) nr 2A oraz likwidacja otworu studziennego nr 2 na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w m. Sokołówek.

Ogłoszenie nr 562438-N-2019 z dnia 2019-06-18 r. Gmina Ciechanów: Wykonanie otworu studziennego ( zastępczego ) nr 2A oraz likwidacja otworu studziennego nr 2 na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w m. Sokołówek OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie...

czytaj więcej »

13 czerwca 2019 12:09 | Przetargi

Informacja z sesji otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Ciechanów

Ciechanów 13.06.2019 r. Informacja z sesji otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Ciechanów Gmina Ciechanów informuje, że w dniu...

czytaj więcej »

11 czerwca 2019 13:07 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Ujazdowo

Ciechanów, dnia 11.06.2019 ZP.272.3.2019 OFERENT 1 Firma usługowo handlowa KOMPLEX 05-120 Legionowo ul. Husarska 28 lok.11 2. Usługi remontowo budowlane ARBUD 06-100 Pułtusk ul. Tadeusza Kościuszki 16 3. EPW PAP-BUD 09-204 Rościszewo ul W. Witosa 3 4. FMG realizacje techniczne 06-400...

czytaj więcej »

04 czerwca 2019 13:13 | Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Ciechanów.

Ogłoszenie nr 556397-N-2019 z dnia 2019-06-04 r. Gmina Ciechanów: USŁUGA ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE CIECHANÓW OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie...

czytaj więcej »

04 czerwca 2019 11:37 | Przetargi

Informacja z sesji otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Ujazdowo

Ciechanów 04.06.2019 r Informacja z sesji otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Ujazdowo Gmina Ciechanów informuje, że w dniu 04.06 .2019 r. o godzinie 10.15 odbyło się otwarcie ofert dotyczących w/w przetargu. Zamawiający...

czytaj więcej »

30 maja 2019 11:10 | Przetargi

Informacja o rozstrzygnięciu II przetargu nieograniczonego na sprzedaż autobusu szkolnego

Ciechanów, dnia 25.05.2019 r. Informacja o rozstrzygnięciu II przetargu nieograniczonego na sprzedaż autobusu szkolnego Niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Ciechanów postępowaniu dotyczącym w/w zamówienia, wpłynęła jedna oferta. Oferta ta nie...

czytaj więcej »

22 maja 2019 09:58 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu: Bieżące utrzymanie dróg gminnych

Ciechanów, dnia 22.05.2019 ZP.272.2.2019 OFERENT P.W. PROMOTOR s.c. Pawłowo 36 H 06-461 Regimin Zawiadomienie O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Ciechanów postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie...

czytaj więcej »

17 maja 2019 08:36 | Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Ujazdowo.

Ogłoszenie nr 548368-N-2019 z dnia 2019-05-17 r. Gmina Ciechanów: Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Ujazdowo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

czytaj więcej »

13 maja 2019 13:28 | Przetargi

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż autobusu

OGŁOSZENIE Urząd Gminy w Ciechanowie ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu. 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Urząd Gminy w Ciechanowie ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów NIP 566 10 43 888 numer tel.23 6722646 2. Przedmiotem przetargu: 1.Opis pojazdu: Przedmiotem sprzedaży...

czytaj więcej »

09 maja 2019 10:50 | Przetargi

Informacja z sesji otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ciechanów Zadanie nr 2.”

Ciechanów 09.05.2019 r Informacja z sesji otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ciechanów Zadanie nr 2.” Gmina Ciechanów informuje, że w dniu 09.05..2019 r. o godzinie...

czytaj więcej »