Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

03 stycznia 2020 15:16 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 03.01.2020 r.

PP.6730.193.2019.AP

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 03.01.2020 r.

 

 

 

       Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z późn. zm.) informuję, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w spawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji:

budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z drogą dojazdową i infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 156 położonej w miejscowości Kargoszyn, gmina Ciechanów.

       Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w postepowaniu, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy w Ciechanowie, ul. Fabryczna 8, pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

      

Wójt Gminy Ciechanów

/ - / Marek Kiwit

Przeczytano: 189 razy.| Wydrukuj|Do góry