Urząd Gminy Ciechanów
https://gminaciechanow.pl

10 września 2019 14:01 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębu ewidencyjnego Modełka gmina Ciechanów

Ciechanów, dn. 10.09.2019 r.


GO.6162.1.2019.ES


ZAWIADOMIENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębu ewidencyjnego Modełka gmina Ciechanów


Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku(Dz.U. z 2018 poz. 2129 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębu ewidencyjnego Modełka gmina Ciechanów od dnia 10.09.2019 r. do dnia 12.11.2019 r., w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów, pokój nr 16, w godzinach pracy Urzędu.


Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.


W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.


Ponadto informuję, iż projekt opracowany został na zlecenie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.

 

 

Z up. Wójta

 

/-/ Katarzyna Krupińska
Sekretarz Gminy