Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

19 lutego 2019 08:40 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 lutego 2019 r.

PP.6721.1.2018.AP PP.6721.2.2018.AP OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 19 lutego 2019r. o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Gąski i południowej części wsi Pęchcin; miejscowego planu zagospodarowania...

czytaj więcej »

14 lutego 2019 09:06 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 lutego 2019 r.

LI.6733.3.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 lutego 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam że dnia 25 stycznia 2019r. zostało wszczęte na wniosek...

czytaj więcej »

14 lutego 2019 09:04 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 lutego 2019 r.

LI.6733.2.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 lutego 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam że dnia 25 stycznia 2019r. zostało wszczęte na wniosek...

czytaj więcej »

14 lutego 2019 09:00 | Komunikaty

Postanowienie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 11 lutego 2019 r.

Ciechanów, dnia 11.02.2019r. RG.6220.9.2018.BP.2019 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 zwanej dalej Kpa), w związku z art. 63 ust.2 oraz art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu...

czytaj więcej »

14 lutego 2019 08:41 | Komunikaty

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

Ciechanów, 6 lutego 2019 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie WA.ZUZ.1.421.14.2019.MG OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.), DYREKTOR ZARZĄDU...

czytaj więcej »

11 lutego 2019 12:27 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 11 lutego 2019 r.

RG.6733.31.2018.BP.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 11 lutego 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek Polskiej...

czytaj więcej »

11 lutego 2019 12:14 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 11 lutego 2019 r.

RG.6733.28.2018.BP.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 11 lutego 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek PUK Sp.z...

czytaj więcej »

05 lutego 2019 08:13 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 1 lutego 2019 r.

RG.6733.29.2018.BP.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 1 lutego 2019r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam na skutek zmiany trasy i zasięgu inwestycji (zmiana wniosku...

czytaj więcej »

01 lutego 2019 12:33 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 1 lutego 2019 r.

RG.6733.30.2018.BP.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 1 lutego 2019r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek Pana Marcina...

czytaj więcej »