Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

12 lutego 2020 13:05 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 lutego 2020r.

LI.6733.7.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 lutego 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235,730,1009) zawiadamiam że dnia 11 lutego 2020r. zostało wszczęte...

czytaj więcej »

06 lutego 2020 13:12 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 6 lutego 2020r

LI.6220.15.2019.BP OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 6 lutego 2020r. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

czytaj więcej »

04 lutego 2020 13:14 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 4 lutego 2020r.

LI.6733.1.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 4 lutego 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235,730,1009) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek...

czytaj więcej »

03 lutego 2020 11:57 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 3 lutego 2020r.

LI.6733.6.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 3 lutego 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945,z 2019r. poz. 60,235,730,1009) zawiadamiam że dnia 31.01.2020r. zostało wszczęte...

czytaj więcej »

03 lutego 2020 11:56 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 3 lutego 2020r.

LI.6733.5.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 3 lutego 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945,z 2019r. poz. 60,235,730,1009) zawiadamiam że dnia 31.01.2020r. zostało wszczęte...

czytaj więcej »

31 stycznia 2020 09:07 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31 stycznia 2020r.

LI.6733.51.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31 stycznia 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235,730,1009) zawiadamiam, że została wydana decyzja Nr 2/2020...

czytaj więcej »

29 stycznia 2020 09:37 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE

Ciechanów, dnia 28 stycznia 2020r. LI.6220.13.2019.BP ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z 14.06.1960r. - Kodeks postępowania

czytaj więcej »

28 stycznia 2020 12:32 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28.01.2020 r.

PP.6730.193.2019.AP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28.01.2020 r. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960

czytaj więcej »

24 stycznia 2020 15:24 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 stycznia 2020r

LI.6733.2.2019.BP.2020 . Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 stycznia 2020r Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235,730,1009) zawiadamiam że zostało z

czytaj więcej »

22 stycznia 2020 13:33 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 stycznia 2020 r.

LI.6733.3.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 stycznia 2020 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235,730,1009) zawiadamiam że dnia 22 stycznia 2020r. zostało...

czytaj więcej »