Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

25 stycznia 2018 11:00 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 stycznia 2018 r.

RG.6733.3.2018.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 stycznia 2018 r Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i poz. 1566) zawiadamiam, że 18.01.2018 r. zostało wszczęte postępowanie...

czytaj więcej »