Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

28 lutego 2019 14:14 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 lutego 2019 r.

RG.6733.29.2018.BP.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 lutego 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek Pana Czesława...

czytaj więcej »

28 lutego 2019 14:10 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 lutego 2019 r.

RG.6733.31.2018.BP.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 lutego 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o wydanej w dniu 28.02.2019r. decyzji Nr 2/2019 Wójta...

czytaj więcej »

27 lutego 2019 14:24 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 27 lutego 2019 r.

RG.6733.28.2018.BP.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 27 lutego 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam o wydanej w dniu 26.02.2019r. decyzji Nr 1/2019 Wójta...

czytaj więcej »

26 lutego 2019 14:50 | Komunikaty

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 26 lutego 2019 r.

Ciechanów, dnia 26 lutego 2019 r. LI.6220.2.2019.BP ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

czytaj więcej »

26 lutego 2019 14:41 | Komunikaty

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego z dnia 26 lutego 2019 r.

Ciechanów, 2019.02.26. RG.6220.9.2018.BP.2019 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz.2096) zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w sprawie wszczętej na wniosek Pani...

czytaj więcej »

26 lutego 2019 14:30 | Komunikaty

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 25 lutego 2019 r.

Ciechanów, dnia 25 lutego 2019 r. LI.6220.1.2019.BP ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

czytaj więcej »

25 lutego 2019 10:58 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25 lutego 2019 r.

RG.6220.18.2014.HP2.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25 lutego 2019 r. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji...

czytaj więcej »

25 lutego 2019 10:55 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25 lutego 2019 r.

RG.6220.3.2015.HP2.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25 lutego 2019 r. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji...

czytaj więcej »

21 lutego 2019 14:02 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 lutego 2019 r.

RG.6220.2.2015.HP2.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 lutego 2019r. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu...

czytaj więcej »

21 lutego 2019 14:00 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 lutego 2019 r.

LI.6733.6.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 lutego 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam że dnia 5 lutego 2019r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej...

czytaj więcej »