Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

26 lutego 2020 14:25 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25 lutego 2020 r.

LI.6733.4.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25 lutego 2020 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235,730,1009) zawiadamiam, że dnia 25.02.2020r. została wydana...

czytaj więcej »

24 lutego 2020 14:29 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 lutego 2020r.

LI.6220.15.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 lutego 2020r. Zgodnie art.9, art.10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z 2019r poz. 60,730,1133) zawiadamiam że dnia 24.02.2020r. została wydana decyzja...

czytaj więcej »

21 lutego 2020 09:36 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 lutego 2020r

LI.6733.3.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 lutego 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235,730,1009) zawiadamiam że zostało zakończon

czytaj więcej »

20 lutego 2020 14:40 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 20 lutego 2020r

LI.6733.1.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 20 lutego 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235,730,1009) zawiadamiam, że dnia 20 lutego 2020r. została...

czytaj więcej »

18 lutego 2020 15:17 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 18 lutego 2020r.

LI.6733.8.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 18 lutego 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235,730,1009) zawiadamiam że zostało zakończon

czytaj więcej »

17 lutego 2020 14:24 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 lutego 2020r.

LI.6733.4.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 lutego 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235,730,1009) zawiadamiam że zostało zakończon

czytaj więcej »

14 lutego 2020 12:57 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 lutego 2020r.

LI.6733.10.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 lutego 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235,730,1009) zawiadamiam że dnia 22 stycznia 2020r. zostało...

czytaj więcej »

14 lutego 2020 12:56 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 lutego 2020r.

LI.6733.9.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 lutego 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235,730,1009) zawiadamiam że dnia 22 stycznia 2020r. zostało wszczęte...

czytaj więcej »

13 lutego 2020 11:10 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 lutego 2020r.

LI.6733.8.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 lutego 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235,730,1009) zawiadamiam że dnia 12 lutego 2020r. zostało wszczęte...

czytaj więcej »

12 lutego 2020 15:25 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 lutego 2020r.

LI.6733.2.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 lutego 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235,730,1009) zawiadamiam, że dnia 11.02.2020r. została wydana...

czytaj więcej »