Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

04 września 2019 14:02 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 4 września 2019 r.

LI.6733.40.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 4 września 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945,z 2019r. poz. 60, 235, 730, 1009) zawiadamiam że dnia 26.08.2019r. zostało...

czytaj więcej »

04 września 2019 14:00 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 4 września 2019 r.

LI.6733.36.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 4 września 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek...

czytaj więcej »

04 września 2019 13:59 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 4 września 2019 r.

LI.6733.35.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 4 września 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek...

czytaj więcej »

04 września 2019 13:57 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 4 września 2019 r.

LI.6733.33.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 4 września 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wszczęte...

czytaj więcej »

04 września 2019 13:55 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 4 września 2019 r.

LI.6733.32.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 4 września 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235) zawiadamiam, że zostało zakończone wszczęte na...

czytaj więcej »

04 września 2019 13:54 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 4 września 2019 r.

LI.6733.27.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 4 września 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek...

czytaj więcej »

04 września 2019 13:52 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 4 września 2019 r.

LI.6733.26.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 4 września 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek...

czytaj więcej »

03 września 2019 08:29 | Komunikaty

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 sierpnia 2019 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI WI-I.7820.2.3.2019.MR Warszawa, 27 sierpnia 2019 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych z

czytaj więcej »

02 września 2019 14:40 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 2 września 2019 r.

LI.6733.42.2019.BP.2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 2 września 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235,730,1009) zawiadamiam że dnia 26 sierpnia 2019r. zostało...

czytaj więcej »

27 sierpnia 2019 15:35 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2019 r.

LI.6220.6.2019.BP OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2019 r. Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

czytaj więcej »