Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

24 kwietnia 2020 13:59 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 kwietnia 2020r.

LI.6733.14.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 kwietnia 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz.293) zawiadamiam że dnia 23.04.2020r. zostało wszczęte na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A....

czytaj więcej »

24 kwietnia 2020 13:58 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 kwietnia 2020r.

LI.6733.13.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 kwietnia 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz.293) zawiadamiam że dnia 22.04.2020r. zostało wszczęte na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A....

czytaj więcej »

24 kwietnia 2020 13:58 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 kwietnia 2020r.

LI.6733.5.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 kwietnia 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020, poz.293) zawiadamiam, że dnia 23 kwietnia 2020r. została wydana decyzja odmawiająca...

czytaj więcej »

21 kwietnia 2020 15:13 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 kwietnia 2020r.

LI.6733.10.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 kwietnia 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz.65 ze zm.) zawiadamiam, że dnia 21.04.2020r. została wydana decyzja Nr 10/2020 o ustaleniu...

czytaj więcej »

20 kwietnia 2020 14:28 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 20 kwietnia 2020r.

LI.6733.9.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 20 kwietnia 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 poz.293) zawiadamiam, że dnia 20.04.2020r. została wydana decyzja Nr 9/2020 o ustaleniu lokalizacji...

czytaj więcej »

20 kwietnia 2020 14:23 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 20 kwietnia 2020r.

LI.6220.1.2020.BP OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 20 kwietnia 2020r. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

czytaj więcej »

17 kwietnia 2020 14:48 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 kwietnia 2020r.

LI.6733.7.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 kwietnia 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz. 293) zawiadamiam, że dnia 17.04.2020r. została wydana decyzja Nr 8/2020 o ustaleniu...

czytaj więcej »

17 kwietnia 2020 13:07 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 kwietnia 2020r.

LI.6220.2.2020.BP OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 kwietnia 2020r. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

czytaj więcej »

09 kwietnia 2020 13:25 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 9 kwietnia 2020r.

LI.6220.2.2019.BP OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 9 kwietnia 2020r. Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały...

czytaj więcej »

08 kwietnia 2020 14:06 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 8 kwietnia 2020 r.

LI.6733.10.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 8 kwietnia 2020 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235,730,1009) zawiadamiam że zostało zakońc

czytaj więcej »