Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

12 maja 2020 08:50 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 12 maja 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Modełka, gmina Ciechanów

PP.6721.2.2019.AP OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 12 maja 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Modełka, gmina Ciechanów Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowan...

czytaj więcej »

11 maja 2020 11:50 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 11 maja 2020 r.

LI.6733.15.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 11 maja 2020 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam że zostało zakończone postępowanie o ustale

czytaj więcej »

08 maja 2020 13:55 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 8 maja 2020r.

LI.6220.1.2020.BP OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 8 maja 2020r. Zgodnie art.9, art.10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz.256 ze zm.) zawiadamiam że dnia 8 maja 2020r. została wydana decyzja o środowiskowych...

czytaj więcej »

06 maja 2020 13:42 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 6 maja 2020r.

LI.6220.2.2020.BP OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 6 maja 2020r. Zgodnie art.9, art.10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz.256 ze zm.) zawiadamiam że dnia 6 maja 2020r. została wydana decyzja o środowiskowych...

czytaj więcej »

05 maja 2020 11:31 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 5 maja 2020r.

LI.6733.16.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 5 maja 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293) zawiadamiam że dnia 4 maja 2020r. zostało wszczęte na wniosek Pana Adama Kulenko...

czytaj więcej »

05 maja 2020 11:30 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 5 maja 2020r.

LI.6733.15.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 5 maja 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293) zawiadamiam że dnia 4 maja 2020r. zostało wszczęte na wniosek Pana Adama Kulenko...

czytaj więcej »

30 kwietnia 2020 12:57 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2020r.

LI.6733.12.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A....

czytaj więcej »

29 kwietnia 2020 14:04 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2020r.

LI.6220.13.2019.BP OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2020r. Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

czytaj więcej »

28 kwietnia 2020 13:20 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2020r.

LI.6733.11.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz. 293) zawiadamiam, że dnia 28.04.2020r. została wydana decyzja Nr 112020 o ustaleniu...

czytaj więcej »

27 kwietnia 2020 15:57 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 27 kwietnia 2020r.

LI.6733.6.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 27 kwietnia 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020, poz.293) zawiadamiam, że dnia 27 kwietnia 2020r. została wydana decyzja odmawiająca...

czytaj więcej »