Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

13 marca 2020 07:49 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 marca 2020r

LI.6220.3.2020.BP OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 marca 2020r. Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa...

czytaj więcej »

12 marca 2020 09:42 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 11 marca 2020r.

LI.6733.3.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 11 marca 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235,730,1009) zawiadamiam, że dnia 11.03.2020r. została wydana...

czytaj więcej »

11 marca 2020 10:26 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 10 marca 2020r.

LI.6733.12.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 10 marca 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz. 60,235,730,1133) zawiadamiam że dnia 6.03.2020r. zostało wszczęte...

czytaj więcej »

10 marca 2020 08:16 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania dowodowego

Ciechanów, dnia 10 marca 2020r. LI.6220.2.2019.BP ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania dowodowego Zgodnie z art.10 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z 2019r. poz

czytaj więcej »

29 lutego 2020 11:21 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 lutego 2020 r.

LI.6220.12.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 lutego 2020r. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

czytaj więcej »

29 lutego 2020 11:19 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 lutego 2020 r.

LI.6220.14.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 lutego 2020r. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

czytaj więcej »

29 lutego 2020 11:18 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 lutego 2020 r.

LI.6733.11.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 lutego 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca

czytaj więcej »

28 lutego 2020 10:49 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 27 lutego 2020 r.

LI.6733.8.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 27 lutego 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235,730,1009) zawiadamiam, że dnia 27.lutego 2020r. została wydana...

czytaj więcej »

26 lutego 2020 14:28 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 lutego 2020 r.

LI.6220.1.2020.BP OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 lutego 2020r. Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływ...

czytaj więcej »

26 lutego 2020 14:27 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 lutego 2020 r.

LI.6220.2.2020.BP OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 lutego 2020r. Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływ...

czytaj więcej »