Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

17 stycznia 2019 09:12 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16.01.2019r

RG.6220.5.2018.BP OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16.01.2019r Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na...

czytaj więcej »