Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

05 sierpnia 2019 14:14 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 5 sierpnia 2019r

LI.6733.18.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 5 sierpnia 2019r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek...

czytaj więcej »

05 sierpnia 2019 14:13 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 5 sierpnia 2019r

LI.6733.22.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 5 sierpnia 2019r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek...

czytaj więcej »

05 sierpnia 2019 14:11 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 5 sierpnia 2019r

LI.6220.3.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 5 sierpnia 2019r. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

czytaj więcej »

26 lipca 2019 09:13 | Komunikaty

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Wójt Gminy Ciechanów zawiadamia, że na podstawie Uchwały nr VIII/58/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...

czytaj więcej »

19 lipca 2019 13:33 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 lipca 2019 r.

LI.6733.37.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 lipca 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235) zawiadamiam że dnia 16 lipca 2019r. zostało wszczęte...

czytaj więcej »

18 lipca 2019 15:37 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 18 lipca 2019 r.

LI.6220.3.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 18 lipca 2019 r. Zgodnie art.9, art.10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z 2019r poz. 60) zawiadamiam że dnia 18 lipca 2019r. zostało wydane postanowienie...

czytaj więcej »

17 lipca 2019 13:57 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 lipca 2019 r.

LI.6733.36.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 lipca 2019r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235) zawiadamiam że dnia 16 lipca 2019r. zostało wszczęte na...

czytaj więcej »

17 lipca 2019 13:56 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 lipca 2019 r.

LI.6733.35.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 lipca 2019r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235) zawiadamiam że dnia 16 lipca 2019r. zostało wszczęte na...

czytaj więcej »

16 lipca 2019 12:45 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 lipca 2019 r.

LI.6733.34.2019.BP.2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 lipca 2019r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235) zawiadamiam że dnia 15 lipca 2019r. zostało wszczęte...

czytaj więcej »

15 lipca 2019 13:09 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 15 lipca 2019 r.

LI.6733.33.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 15 lipca 2019r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60 i poz.235) zawiadamiam że dnia 11.07.2019r. zostało wszczęte...

czytaj więcej »