Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

23 listopada 2018 14:23 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 listopada 2018 r.

RG.6733.27.2018.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 listopada 2018 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 24/2018 Wójta Gminy Ciechanów...

czytaj więcej »

19 listopada 2018 09:15 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 listopada 2018 r.

RG.6733.24.2018.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 listopada 2018r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz. 1945) zawiadamiam, że została wydana decyzja Nr 23/2018 z dnia 19.11.2018r. o ustaleniu...

czytaj więcej »

13 listopada 2018 15:14 | Komunikaty

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Wójt Gminy Ciechanów informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ciechanów w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego...

czytaj więcej »