Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

17 kwietnia 2020 14:48 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 kwietnia 2020r.

LI.6733.7.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 kwietnia 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz. 293) zawiadamiam, że dnia 17.04.2020r. została wydana decyzja Nr 8/2020 o ustaleniu...

czytaj więcej »

17 kwietnia 2020 13:07 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 kwietnia 2020r.

LI.6220.2.2020.BP OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 kwietnia 2020r. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

czytaj więcej »

09 kwietnia 2020 13:25 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 9 kwietnia 2020r.

LI.6220.2.2019.BP OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 9 kwietnia 2020r. Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały...

czytaj więcej »

08 kwietnia 2020 14:06 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 8 kwietnia 2020 r.

LI.6733.10.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 8 kwietnia 2020 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235,730,1009) zawiadamiam że zostało zakońc

czytaj więcej »

08 kwietnia 2020 14:05 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 8 kwietnia 2020r.

LI.6733.11.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 8 kwietnia 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235,730,1009) zawiadamiam że zostało zakończ

czytaj więcej »

08 kwietnia 2020 14:04 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 8 kwietnia 2020r.

LI.6733.9.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 8 kwietnia 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235,730,1009) zawiadamiam że zostało zakończo

czytaj więcej »

08 kwietnia 2020 14:04 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 8 kwietnia 2020r.

LI.6733.6.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 8 kwietnia 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235,730,1009) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na...

czytaj więcej »

08 kwietnia 2020 14:03 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 8 kwietnia 2020r.

LI.6733.5.2020..BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 8 kwietnia 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235,730,1009) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na...

czytaj więcej »

08 kwietnia 2020 07:59 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 7 kwietnia 2020r.

LI.6733.7.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 7 kwietnia 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235,730,1009) zawiadamiam że zostało zakończo

czytaj więcej »