Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

07 czerwca 2019 14:38 | Komunikaty

INFORMACJA z dnia 6 czerwca 2019 r. o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

INFORMACJA z dnia 6 czerwca 2019 r. o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2020 r. do 2023 r. Wójt Gminy Ciechanów informuje, że Rada Gminy Ciechanów przystępuje do wyboru 1) jednego ławnika do orzekania w Sądzie...

czytaj więcej »

04 czerwca 2019 14:06 | Komunikaty

Wykaz osób, którym zastosowano ulgę z tytułu umorzeń w 2018 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i g ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) przedstawiamy wykaz osób, którym zastosowano ulgę z tytułu umorzeń w 2018 roku w kwocie przewyższającej 500,00 zł z powodu uzasadnionego interesu podatnika. ...

czytaj więcej »

31 maja 2019 15:02 | Komunikaty

Informacja o debacie na temat raportu o stanie Gminy Ciechanów za 2018 rok

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 506) Wójt Gminy Ciechanów w terminie do 31 maja 2019 roku przedstawia Radzie Gminy Ciechanów Raport o stanie Gminy Ciechanów za 2018 rok. W debacie nad Raportem o stanie Gminy...

czytaj więcej »

31 maja 2019 11:58 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31 maja 2019 r.

LI.6733.14.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31 maja 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235) zawiadamiam, że dnia 30 maja 2019 r. zostało wszczęte...

czytaj więcej »

30 maja 2019 14:12 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 maja 2019 r.

LI.6220.5.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 maja 2019 r. Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

czytaj więcej »

29 maja 2019 14:22 | Komunikaty

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) w związku z wszczęciem w dniu 4 marca...

czytaj więcej »

28 maja 2019 13:35 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 maja 2019 r.

LI.6733.13.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 maja 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek...

czytaj więcej »

28 maja 2019 13:33 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 maja 2019 r.

LI.6733.12.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 maja 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235) zawiadamiam, że zostało zakończone wszczęte na wniosek...

czytaj więcej »

28 maja 2019 13:31 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 maja 2019 r.

LI.6733.9.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 maja 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235)) zawiadamiam, że dnia 28.05.2019r. została wydana decyzja...

czytaj więcej »

24 maja 2019 14:11 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 maja 2019 r.

LI.6733.8.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 maja 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235) zawiadamiam, że dnia 24 maja 2019r. została wydana decyzja...

czytaj więcej »