Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

17 lipca 2020 13:44 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 lipca 2020r.

LI.6733.20.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 lipca 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r.,poz.293 ze zm.) zawiadamiam, że dnia 17.07.2020r.wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji...

czytaj więcej »

16 lipca 2020 14:30 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 lipca 2020r.

LI.6733.19.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 lipca 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r.,poz.293 ze zm.) zawiadamiam, że dnia 16.07.2020r.wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji...

czytaj więcej »

16 lipca 2020 14:29 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 lipca 2020r.

LI.6733.18.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 lipca 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r.,poz.293 ze zm.) zawiadamiam, że dnia 16.07.2020r.wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji...

czytaj więcej »

15 lipca 2020 14:25 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 15 lipca 2020r.

RG.6220.8.2018.BP OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 15 lipca 2020r. Zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

czytaj więcej »

15 lipca 2020 12:11 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 15 lipca 2020r.

LI.6220.3.2020.BP OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 15 lipca 2020r. Zgodnie art.9, art.10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz.256 ze zm.) zawiadamiam że dnia 15 lipca 2020r. została wydana decyzja o środowiskowych...

czytaj więcej »

07 lipca 2020 10:16 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 7 lipca 2020

LI.6733.20.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 7 lipca 2020 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2020. poz.293 ze zm.) zawiadamiam, że zostało zakończone wszczęte na wniosek Pana Eugeniusza Olszew...

czytaj więcej »

03 lipca 2020 12:13 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 3 lipca 2020r.

LI.6733.18.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 3 lipca 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r.,poz.293 ze zm.) zawiadamiam, że zostało zakończone wszczęte na wniosek Pana Eugeniusza Olszewskiego...

czytaj więcej »

30 czerwca 2020 14:39 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 czerwca 2020r.

LI.6733.17.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 czerwca 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz.293 ze zm.) zawiadamiam, że dnia 30.06.2020r. została wydana decyzja Nr 17/2020 o ustaleniu...

czytaj więcej »

29 czerwca 2020 09:28 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 czerwca 2020r.

LI.6220.3.2020.BP OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 czerwca 2020r. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

czytaj więcej »

23 czerwca 2020 08:39 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 23 czerwca 2020 r.

PP.6721.1.2018.AP OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 23 czerwca 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: południowej części wsi Gąski, północnej części wsi Pęchcin, Rutki-Marszewice, wschodniej części...

czytaj więcej »