Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

19 grudnia 2018 13:22 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego

Ciechanów, 2018.12.19. RG.6220.5.2018.BP OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz.2096) zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w sprawie wszczętej na wniosek CEDROB...

czytaj więcej »

13 grudnia 2018 14:26 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 grudnia 2018 r.

RG.6733.26.2018.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 grudnia 2018r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945) zawiadamiam, że została wydana decyzja Nr 25/2018 z dnia 12.12.2018r. o ustaleniu...

czytaj więcej »

26 listopada 2018 15:25 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 listopada 2018 r.

RG.6733.26.2018.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 listopada 2018 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek Pana Roberta...

czytaj więcej »