Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

07 maja 2019 10:27 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 7 maja 2019 r.

LI.6733.8.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 7 maja 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek Polski...

czytaj więcej »

30 kwietnia 2019 12:50 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2019 r.

LI.6733.11.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z 2019 r. poz. 60, 235) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na...

czytaj więcej »

30 kwietnia 2019 12:48 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2019 r.

LI.6220.3.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2019 r. Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

czytaj więcej »

30 kwietnia 2019 08:17 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2019 r.

LI.6733.13.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235) zawiadamiam że dnia 25 kwietnia 2019r. zostało wszczę...

czytaj więcej »

26 kwietnia 2019 14:05 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2019 r.

LI.6733.12.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235) zawiadamiam że dnia 23 kwietnia 2019 r. zostało...

czytaj więcej »

26 kwietnia 2019 14:03 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2019 r.

LI.6733.10.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235) zawiadamiam że dnia 4 kwietnia 2019r. zostało wszc...

czytaj więcej »

26 kwietnia 2019 13:53 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2019 r.

LI.6733.7.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1945, z 2019 r. poz.60, 235) zawiadamiam, że zostało zakończone wszczęte na...

czytaj więcej »

25 kwietnia 2019 14:26 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25 kwietnia 2019 r.

LI.6733.3.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25 kwietnia 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235)) zawiadamiam, że 24.04.2019r. została wydana decyzja...

czytaj więcej »

24 kwietnia 2019 14:34 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 kwietnia 2019 r.

LI.6733.6.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 kwietnia 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60,235) zawiadamiam że dnia 23 kwietnia 2019r. została wydana...

czytaj więcej »

17 kwietnia 2019 14:28 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 kwietnia 2019 r.

LI.6733.9.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 kwietnia 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam że dnia 28 marca 2019r. zostało wszczęte na wniosek Pana Adama...

czytaj więcej »