Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

05 sierpnia 2020 20:13 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 5 sierpnia 2020r.

LI.6733.22.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 5 sierpnia 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam, że dnia 5.08.2020r. została wydana decyzja Nr 22/2020 o ustaleniu...

czytaj więcej »

28 lipca 2020 14:47 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 lipca 2020r.

LI.6220.8.2020.BP OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 lipca 2020r. Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa...

czytaj więcej »

28 lipca 2020 14:47 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 lipca 2020r.

LI.6220.7.2020.BP OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 lipca 2020r. Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa...

czytaj więcej »

28 lipca 2020 12:14 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 lipca 2020r.

LI.6733.23.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 lipca 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek P

czytaj więcej »

28 lipca 2020 12:12 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 lipca 2020r.

LI.6733.22.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 lipca 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r.,poz.293 z późn.zm.) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na

czytaj więcej »

24 lipca 2020 12:07 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 lipca 2020r.

LI.6733.27.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 lipca 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293) zawiadamiam że dnia 22 lipca 2020r. zostało wszczęte na wniosek Pana Jacka Kińskiego...

czytaj więcej »

22 lipca 2020 13:25 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 lipca 2020r.

LI.6733.24.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 lipca 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam że dnia 17 lipca 2020r. zostało wszczęte na wniosek Pana Michała...

czytaj więcej »

22 lipca 2020 13:23 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 lipca 2020r.

LI.6733.26.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 lipca 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam że dnia 21 lipca 2020r. zostało wszczęte na wniosek Pana Piotra...

czytaj więcej »

22 lipca 2020 13:21 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 lipca 2020r.

LI.6733.25.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 lipca 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293) zawiadamiam że dnia 17 lipca 2020r. zostało wszczęte na wniosek Pana Jacka Kińskiego...

czytaj więcej »

22 lipca 2020 13:18 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 lipca 2020r.

LI.6733.21.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 lipca 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na Państwa Karoliny i Grzegorza...

czytaj więcej »