Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

05 lutego 2019 08:13 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 1 lutego 2019 r.

RG.6733.29.2018.BP.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 1 lutego 2019r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam na skutek zmiany trasy i zasięgu inwestycji (zmiana wniosku...

czytaj więcej »

01 lutego 2019 12:33 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 1 lutego 2019 r.

RG.6733.30.2018.BP.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 1 lutego 2019r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek Pana Marcina...

czytaj więcej »

17 stycznia 2019 09:12 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16.01.2019r

RG.6220.5.2018.BP OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16.01.2019r Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na...

czytaj więcej »