Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

13 czerwca 2019 12:47 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 czerwca 2019 r.

LI.6733.12.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 czerwca 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235) zawiadamiam, że dnia 13.06.2019r. została wydana decyz...

czytaj więcej »

12 czerwca 2019 13:43 | Komunikaty

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym stałych komisji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 12.06.2019 r. Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie wspólne stałych komisji Rady Gminy Ciechanów w dniu 14.06.2019r./piątek/ o godz. 9.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów,...

czytaj więcej »

12 czerwca 2019 10:16 | Komunikaty

Komunikat Wójta Gminy Ciechanów

KOMUNIKAT W związku z informacją Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z dnia 10 czerwca 2019 r. dotyczącą prognozowanych upałów i rekomendacjami dla samorządów Wójt Gminy Ciechanów apeluje do mieszkańców naszej gminy o rozważny i możliwie oszczędny pobór...

czytaj więcej »

10 czerwca 2019 15:24 | Komunikaty

Zawiadomienie o ofercie

W dniu 07.06.2019 r. do Urzędu Gminy Ciechanów wpłynęła oferta złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich PRO-Qultura w Rydzewie i KSRG OSP Rydzewo na realizację zadania publicznego w zakresie „Powitanie lata – impreza integracyjna promująca sport wśród dzieci i młodzieży”. Ofertę...

czytaj więcej »

07 czerwca 2019 14:38 | Komunikaty

INFORMACJA z dnia 6 czerwca 2019 r. o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

INFORMACJA z dnia 6 czerwca 2019 r. o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2020 r. do 2023 r. Wójt Gminy Ciechanów informuje, że R

czytaj więcej »

04 czerwca 2019 14:06 | Komunikaty

Wykaz osób, którym zastosowano ulgę z tytułu umorzeń w 2018 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i g ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) przedstawiamy wykaz osób, którym zastosowano ulgę z tytułu umorzeń w 2018 roku w kwocie przewyższającej 500,00 zł z powodu uzasadnionego interesu podatnika. ...

czytaj więcej »

31 maja 2019 15:02 | Komunikaty

Informacja o debacie na temat raportu o stanie Gminy Ciechanów za 2018 rok

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 506) Wójt Gminy Ciechanów w terminie do 31 maja 2019 roku przedstawia Radzie Gminy Ciechanów Raport o stanie Gminy Ciechanów za 2018 rok. W debacie nad Raportem o stanie Gminy...

czytaj więcej »

31 maja 2019 11:58 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31 maja 2019 r.

LI.6733.14.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31 maja 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235) zawiadamiam, że dnia 30 maja 2019 r. zostało wszczęte...

czytaj więcej »

30 maja 2019 14:12 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 maja 2019 r.

LI.6220.5.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 maja 2019 r. Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

czytaj więcej »

29 maja 2019 14:22 | Komunikaty

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) w związku z wszczęciem w dniu 4 marca...

czytaj więcej »