Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

14 czerwca 2019 14:26 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 czerwca 2019 r.

LI.6733.10.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 czerwca 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek...

czytaj więcej »

14 czerwca 2019 14:22 | Komunikaty

Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 12.06.2019 r. OP.0002.5.2019 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) – zwołuję VIII Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 25 czerwca 2019 r. /tj. wtorek/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul....

czytaj więcej »

13 czerwca 2019 12:50 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 czerwca 2019 r.

LI.6733.15.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 czerwca 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235) zawiadamiam że dnia 12 czerwca 2019r. zostało wszczęte...

czytaj więcej »

13 czerwca 2019 12:48 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 czerwca 2019 r.

LI.6733.13.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 czerwca 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 13/2019 z...

czytaj więcej »

13 czerwca 2019 12:47 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 czerwca 2019 r.

LI.6733.12.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 czerwca 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235) zawiadamiam, że dnia 13.06.2019r. została wydana decyz...

czytaj więcej »

12 czerwca 2019 13:43 | Komunikaty

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym stałych komisji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 12.06.2019 r. Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie wspólne stałych komisji Rady Gminy Ciechanów w dniu 14.06.2019r./piątek/ o godz. 9.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów,...

czytaj więcej »

12 czerwca 2019 10:16 | Komunikaty

Komunikat Wójta Gminy Ciechanów

KOMUNIKAT W związku z informacją Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z dnia 10 czerwca 2019 r. dotyczącą prognozowanych upałów i rekomendacjami dla samorządów Wójt Gminy Ciechanów apeluje do mieszkańców naszej gminy o rozważny i możliwie oszczędny pobór...

czytaj więcej »

10 czerwca 2019 15:24 | Komunikaty

Zawiadomienie o ofercie

W dniu 07.06.2019 r. do Urzędu Gminy Ciechanów wpłynęła oferta złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich PRO-Qultura w Rydzewie i KSRG OSP Rydzewo na realizację zadania publicznego w zakresie „Powitanie lata – impreza integracyjna promująca sport wśród dzieci i młodzieży”. Ofertę...

czytaj więcej »

07 czerwca 2019 14:38 | Komunikaty

INFORMACJA z dnia 6 czerwca 2019 r. o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

INFORMACJA z dnia 6 czerwca 2019 r. o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2020 r. do 2023 r. Wójt Gminy Ciechanów informuje, że R

czytaj więcej »

04 czerwca 2019 14:06 | Komunikaty

Wykaz osób, którym zastosowano ulgę z tytułu umorzeń w 2018 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i g ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) przedstawiamy wykaz osób, którym zastosowano ulgę z tytułu umorzeń w 2018 roku w kwocie przewyższającej 500,00 zł z powodu uzasadnionego interesu podatnika. ...

czytaj więcej »