Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

13 sierpnia 2019 07:25 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 sierpnia 2019r.

LI.6733.20.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 sierpnia 2019r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek...

czytaj więcej »

13 sierpnia 2019 07:24 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 13 sierpnia 2019r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gumowo, gmina Ciechanów

PP.6721.3.2018.AP OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 13 sierpnia 2019r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gumowo, gmina Ciechanów Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i...

czytaj więcej »

09 sierpnia 2019 11:52 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 9 sierpnia 2019 r.

LI.6733.17.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 9 sierpnia 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235) zawiadamiam, że dnia 9 sierpnia 2019r. została wydana...

czytaj więcej »

08 sierpnia 2019 14:48 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 8 sierpnia 2019 r.

LI.6733.16.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 8 sierpnia 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235) zawiadamiam, że dnia 24 maja 2019r. została wydana...

czytaj więcej »

07 sierpnia 2019 15:17 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 7 sierpnia 2019r.

LI.6733.19.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 7 sierpnia 2019r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235) zawiadamiam że zostało zakończone wszcz

czytaj więcej »

06 sierpnia 2019 15:16 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 6 sierpnia 2019r.

LI.6220.5.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 6 sierpnia 2019r. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

czytaj więcej »

06 sierpnia 2019 13:34 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 6 sierpnia 2019r

LI.6733.15.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 6 sierpnia 2019r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235) zawiadamiam, że dnia 6.08.2019r. została wydana decyzja...

czytaj więcej »

05 sierpnia 2019 14:14 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 5 sierpnia 2019r

LI.6733.21.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 5 sierpnia 2019r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek...

czytaj więcej »

05 sierpnia 2019 14:14 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 5 sierpnia 2019r

LI.6733.18.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 5 sierpnia 2019r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek...

czytaj więcej »

05 sierpnia 2019 14:13 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 5 sierpnia 2019r

LI.6733.22.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 5 sierpnia 2019r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek...

czytaj więcej »