Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

26 sierpnia 2019 08:32 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 sierpnia 2019 r.

LI.6733.21.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 sierpnia 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60235,730,1009,) zawiadamiam że dnia 23 sierpnia 2019r została...

czytaj więcej »

22 sierpnia 2019 15:19 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 sierpnia 2019 r.

LI.6733.38.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 sierpnia 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235) zawiadamiam, że zostało zakończone wszczęte na...

czytaj więcej »

22 sierpnia 2019 15:17 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 sierpnia 2019 r.

LI.6733.19.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 sierpnia 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235,730,1009) zawiadamiam, że dnia 22 sierpnia 2019r. została...

czytaj więcej »

22 sierpnia 2019 08:24 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 sierpnia 2019 r.

LI.6733.18.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 sierpnia 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60,235,730,1009) zawiadamiam, że dnia 21 sierpnia 2019r. została...

czytaj więcej »

13 sierpnia 2019 07:28 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 sierpnia 2019 r.

LI.6733.39.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 sierpnia 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam że dnia 5 sierpnia 2019r. zostało wszczęte na wniosek Polski...

czytaj więcej »

13 sierpnia 2019 07:27 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 sierpnia 2019r.

LI.6733.38.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 sierpnia 2019r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa

czytaj więcej »

13 sierpnia 2019 07:27 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 sierpnia 2019r.

LI.6733.25.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 sierpnia 2019r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235) zawiadamiam że zostało zakończone wszc

czytaj więcej »

13 sierpnia 2019 07:26 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 sierpnia 2019r.

LI.6733.24.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 sierpnia 2019r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235) zawiadamiam że zostało zakończone wszc

czytaj więcej »

13 sierpnia 2019 07:25 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 sierpnia 2019r.

LI.6733.20.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 sierpnia 2019r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek...

czytaj więcej »

13 sierpnia 2019 07:24 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 13 sierpnia 2019r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gumowo, gmina Ciechanów

PP.6721.3.2018.AP OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 13 sierpnia 2019r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gumowo, gmina Ciechanów Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i...

czytaj więcej »