Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

04 września 2020 10:22 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 4 września 2020r.

LI.6220.5.2020.BP OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 4 września 2020r. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

czytaj więcej »

03 września 2020 11:32 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 3 września 2020r.

LI.6733.30.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 3 września 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek Polskiej Spółki...

czytaj więcej »

03 września 2020 11:31 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 3 września 2020r.

LI.6733.28.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 3 września 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293) zawiadamiam że dnia 17 sierpnia 2020r. zostało wszczęte na wniosek ENERGA-OPERATOR...

czytaj więcej »

02 września 2020 11:32 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 2 września 2020r.

LI.6733.31.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 2 września 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca

czytaj więcej »

18 sierpnia 2020 09:14 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 18 sierpnia 2020r.

LI.6733.27.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 18 sierpnia 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniose

czytaj więcej »

18 sierpnia 2020 09:14 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 18 sierpnia 2020r.

LI.6733.25.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 18 sierpnia 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniose

czytaj więcej »

18 sierpnia 2020 09:12 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 18 sierpnia 2020r.

LI.6733.24.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 18 sierpnia 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniose

czytaj więcej »

13 sierpnia 2020 10:14 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 sierpnia 2020r.

LI.6733.26.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 sierpnia 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniose

czytaj więcej »

12 sierpnia 2020 10:28 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 sierpnia 2020r.

LI.6733.30.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 sierpnia 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r., poz.293ze zm.) zawiadamiam że dnia 7.08.2020r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki...

czytaj więcej »

06 sierpnia 2020 14:17 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 6 sierpnia 2020r.

LI.6733.23.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 6 sierpnia 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam, że dnia 6.08.2020r. została wydana decyzja Nr 23/2020 o ustaleniu...

czytaj więcej »