Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

11 września 2019 08:58 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 10 września 2019 r.

LI.6733.30.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 10 września 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek...

czytaj więcej »

11 września 2019 08:57 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 10 września 2019 r.

LI.6733.29.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 10 września 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235) zawiadamiam, że dnia 10.09.2019r. została wydana decyzja...

czytaj więcej »

11 września 2019 08:55 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 10 września 2019 r.

LI.6733.28.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 10 września 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek...

czytaj więcej »

10 września 2019 14:01 | Komunikaty

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębu ewidencyjnego Modełka gmina Ciechanów

Ciechanów, dn. 10.09.2019 r. GO.6162.1.2019.ES ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębu...

czytaj więcej »

09 września 2019 15:41 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 9 września 2019 r.

LI.6733.25.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 9 września 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235)) zawiadamiam, że dnia 9.09.2019r. została wydana decyzja...

czytaj więcej »

09 września 2019 15:40 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 9 września 2019 r.

LI.6733.24.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 9 września 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235) zawiadamiam, że dnia 9.09.2019r. została wydana decyzja...

czytaj więcej »

06 września 2019 12:15 | Komunikaty

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 5 września 2019 r.

Ciechanów, dnia 5 września 2019 r. LI.6220.10.2019.BP ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

czytaj więcej »

06 września 2019 12:10 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 5 września 2019 r.

LI.6733.20.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 5 września 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235,730,1009) zawiadamiam że dnia 4 września 2019r została...

czytaj więcej »

04 września 2019 14:02 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 4 września 2019 r.

LI.6733.40.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 4 września 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945,z 2019r. poz. 60, 235, 730, 1009) zawiadamiam że dnia 26.08.2019r. zostało...

czytaj więcej »

04 września 2019 14:00 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 4 września 2019 r.

LI.6733.36.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 4 września 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek...

czytaj więcej »