Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

12 grudnia 2019 12:26 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 grudnia 2019r.

LI.6733.50.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 grudnia 2019r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235,730,1009) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na...

czytaj więcej »

06 grudnia 2019 15:53 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 6 grudnia 2019 r.

LI.6733.48.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 6 grudnia 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235,730,1009) zawiadamiam, że została wydana decyzja Nr 49/2019...

czytaj więcej »

06 grudnia 2019 15:51 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 6 grudnia 2019 r.

LI.6733.47.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 6 grudnia 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235,730,1009) zawiadamiam, że została wydana decyzja Nr 48/2019...

czytaj więcej »

05 grudnia 2019 14:10 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 5 grudnia 2019 r.

LI.6733.50.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 5 grudnia 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945,z 2019r. poz. 60,235,730,1009) zawiadamiam że dnia 4.12.2019r. zostało wszczęte...

czytaj więcej »

05 grudnia 2019 08:53 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 4 grudnia 2019 r.

LI.6733.46.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 4 grudnia 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235,730,1009) zawiadamiam, że została wydana decyzja Nr 47/2019...

czytaj więcej »

28 listopada 2019 08:48 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 27 listopada 2019 r.

LI.6733.41.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 27 listopada 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235,730,1009) zawiadamiam, że dnia 27 listopada 2019r. została...

czytaj więcej »

22 listopada 2019 14:53 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 listopada 2019 r.

LI.6733.46-48.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 listopada 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235,730,1009) zawiadamiam, że zostały zakończone...

czytaj więcej »

22 listopada 2019 14:51 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 listopada 2019 r.

LI.6220.14.2019.BP OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 listopada 2019 r. Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

czytaj więcej »

21 listopada 2019 13:21 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 listopada 2019 r.

LI.6220.15.2019.BP OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 listopada 2019 r. Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

czytaj więcej »

18 listopada 2019 14:58 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 18 listopada 2019 r.

LI.6733.49.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 18 listopada 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235,730,1009) zawiadamiam, że została wydana decyzja Nr...

czytaj więcej »