Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

03 kwietnia 2019 15:37 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 3 kwietnia 2019 r.

LI.6733.6.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 3 kwietnia 2019r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek Polskiej Spółki...

czytaj więcej »

02 kwietnia 2019 14:12 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 2 kwietnia 2019 r.

RG.6733.6.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 2 kwietnia 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam że dnia 25 lutego 2019r. zostało wszczęte na wniosek Pana Eugeniusza...

czytaj więcej »

26 marca 2019 08:24 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 marca 2019 r.

LI.6733.2.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 marca 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wnios

czytaj więcej »

26 marca 2019 08:22 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 marca 2019 r.

RG.6733.29.2018.BP.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 marca 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945) zawiadamiam, że została wydan

czytaj więcej »

21 marca 2019 14:43 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 20 marca 2019 r.

LI.6733.4.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 20 marca 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że zostało zakończone wszczęte na wniosek Polskiej Sp ...

czytaj więcej »

21 marca 2019 14:40 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 20 marca 2019 r.

LI.6733.5.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 20 marca 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam, że zostało zakończone wszczęte na wniosek Polskiej Sp ...

czytaj więcej »

11 marca 2019 10:17 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 8 marca 2019 r.

RG.602.2.2018.AR OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 8 marca 2019 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ciechanów” N

czytaj więcej »

06 marca 2019 14:37 | Komunikaty

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych: „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2019 roku”

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Wójt Gminy Ciechanów informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ciechanów: „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2019 roku” I. Przedmiot...

czytaj więcej »

28 lutego 2019 14:17 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 lutego 2019 r.

RG.6733.30.2018.BP.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 lutego 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o wydanej w dniu 28.02.2019r. decyzji Nr 1/2019 Wójta...

czytaj więcej »

28 lutego 2019 14:14 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 lutego 2019 r.

RG.6733.29.2018.BP.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 lutego 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek Pana Czesława...

czytaj więcej »