Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

18 listopada 2019 14:58 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 18 listopada 2019 r.

LI.6733.49.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 18 listopada 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235,730,1009) zawiadamiam, że została wydana decyzja Nr...

czytaj więcej »

18 listopada 2019 14:56 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 18 listopada 2019 r.

LI.6733.45.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 18 listopada 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235,730,1009) zawiadamiam, że dnia 18.11.2019r. została...

czytaj więcej »

18 listopada 2019 14:55 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 18 listopada 2019 r.

LI.6733.44.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 18 listopada 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235,730,1009) zawiadamiam, że dnia 18.11.2019r. została...

czytaj więcej »

15 listopada 2019 10:16 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 15 listopada 2019 r.

LI.6733.41.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 15 listopada 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235,730,1009) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte...

czytaj więcej »

07 listopada 2019 14:38 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 7 listopada 2019 r.

LI.6733.49.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 7 listopada 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945, z 2019r. poz.60,235,730,1009) zawiadamiam, że zostało zakończone wszczęte...

czytaj więcej »

07 listopada 2019 14:37 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 7 listopada 2019 r.

LI.6733.45.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 7 listopada 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235,730,1009) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte...

czytaj więcej »

07 listopada 2019 14:36 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 7 listopada 2019 r.

LI.6733.44.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 7 listopada 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235,730,1009) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte...

czytaj więcej »

07 listopada 2019 08:44 | Komunikaty

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego

Ciechanów, dnia 5 listopada 2019 r. LI.6220.11.2019.BP ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania dowodowego Zgodnie z art.10 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z 2019r. poz.60,730,1133) zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w sprawie...

czytaj więcej »

07 listopada 2019 08:41 | Komunikaty

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego

Ciechanów, dnia 5 listopada 2019 r. LI.6220.10.2019.BP ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania dowodowego Zgodnie z art.10 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z 2019r. poz.60,730,1133) zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w sprawie...

czytaj więcej »

29 października 2019 08:52 | Komunikaty

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 25 października 2019 r.

Ciechanów, dnia 25 października 2019 r. LI.6220.13.2019.BP ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

czytaj więcej »