Zawiadomienie o XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 20.11.2020 r.

 

OP.0002.10.2020

 

                                                Sz.P.

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) – zwołuję XXIV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 27 listopada 2020 r. /tj. piątek/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, na którą serdecznie zapraszam.


Początek obrad o godz. 10.00


Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2020.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dofinansowania kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny, aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19 w ramach ,,Programu asystent rodziny na rok 2020”.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji dla spółek wodnych, trybu postępowania i sposobu ich rozliczania.
  5. Wolne wnioski i zapytania.
  6. Odpowiedzi na pytania i wnioski.
  7. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

 /-/Eugeniusz Olszewski

 

 

  1.  

Wyświetlono: 74

Facebook.com Twitter.com

Załączniki