Ewidencja źródeł ogrzewania na terenie Gminy Ciechanów

Ciechanów, 6 listopada 2020 r.

 

 

Szanowni Państwo,

 

Ewidencja źródeł ogrzewania na terenie naszej Gminy Ciechanów jest realizowana na zlecenie i przy współfinansowaniu z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego.

Celem inwentaryzacji źródeł ciepła jest wzrost jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę stanu powietrza, a także wsparcie gmin w realizacji działań wynikających z przepisów prawa miejscowego, w tym w szczególności tzw. uchwały antysmogowej.

Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja wygrało konkurs na świadczenie usługi inwentaryzacji źródeł ciepła, w ramach którego opracuje dokumentację zawierającą ewidencję źródeł ciepła oraz raport z analizy wraz z rekomendacjami.

W ramach procesu inwentaryzacyjnego zaplanowano szereg uzupełniających się działań mających na celu pozyskanie danych dla konkretnych punktów na badanym terenie. Wszelkie uzyskane dane posłużą tylko i wyłącznie realizacji celów zamówienia.

Ze względu na zakres przedmiotowy dokumentu uprzejmie prosimy o udostępnianie niezbędnych informacji i materiałów Wykonawcy opracowania. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o rzetelne wypełnienie przekazanych ankiet, posłuży to rozwojowi społeczno-ekonomicznemu w regionie.

 

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Ciechanów

/-/ Marek Kiwit

 

Wyświetlono: 118

Facebook.com Twitter.com

Załączniki