Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 października 2020r.

LI.6733.35.2020.BP

Obwieszczenie

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 22 października 2020r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r., poz.293ze zm.) zawiadamiam że dnia 20.10.2020r. zostało wszczęte na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla budowy prefabrykowanej, samonośnej wiaty łukowej TG Buildings C25-18 na działce nr 129/3 w obrębie Wola Pawłowska gmina Ciechanów.

Z wnioskiem można zapoznać się na biurze podawczym w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, w godzinach od 9.00 do 15.00 (z wyłączeniem dni świątecznych i sobót, tel. 23 672 26 46 w. 116).

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej 22.10.2020r.(bip.gminaciechanow.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów przekazano Wnioskodawcy oraz Sołtysowi sołectwa Wola Pawłowska z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Wójt Gminy Ciechanów

 

/-/ Marek Kiwit

 

Wyświetlono: 78

Facebook.com Twitter.com