Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 7 października 2020r.

LI.6733.34.2020.BP

Obwieszczenie

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 7 października 2020r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r., poz.293ze zm.) zawiadamiam że dnia 7.10.2020r. zostało wszczęte na wniosek Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  działającego przez pełnomocnika Pana Daniela Goc Prezesa zarządu PDG Sp. z o.o. postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla budowy chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej PVC Ø315, Ø500, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego Ø160mm w pasie drogi powiatowej nr 1241 W Ciechanów – Młock - Wola Młocka - Luszewo w miejscowości Kownaty Żędowe gmina Ciechanów.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój 14, w godzinach od 9.00 do 15.00 (z wyłączeniem dni świątecznych i sobót, tel. 23 672 26 46 w. 116).

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej 7.10.2020r.(bip.gminaciechanow.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów przekazano Wnioskodawcy oraz Sołtysowi sołectwa Kownaty Żędowe z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Wójt Gminy Ciechanów

 

/-/ Marek Kiwit

 

Wyświetlono: 35

Facebook.com Twitter.com