Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

14 października 2020 11:14 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 14.10.2020 r.

 

Sz. P.

 

 

 

 

Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów w dniu 23.10.2020 r. o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów.
 4. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2020.
 1. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 2. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2021.
 3. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie  opłaty od posiadania  psów .
 4. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi działalności pożytku publicznego na rok 2021.
 5. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 6. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji dla spółek wodnych, trybu postępowania i sposobu ich rozliczania.
 7. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie   wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji

Robert Truszczyński

 

 

Przeczytano: 88 razy.| Wydrukuj|Do góry