Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

13 października 2020 14:35 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w celu omówienia projektu uchwały Rady Gminy Ciechanów w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Ciechanów, 2020.10.13


INFORMACJA


Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) Wójt Gminy Ciechanów zaprasza na spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w celu omówienia projektu uchwały Rady Gminy Ciechanów w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Projekt ww. uchwały zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 26 października 2020 r. o godz. 13°° w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8.


Wójt Gminy Ciechanów

/-/ Marek Kiwit

Przeczytano: 72 razy.| Wydrukuj|Do góry