Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

18 września 2020 08:39 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 17.09.2020 r.

 

OP.0002.7.2020

 

                                                Radni/Sołtysi/Wszyscy

                                        

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) – zwołuję XXII Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 30 września 2020 r. /tj. środa/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów,

ul. Fabryczna 8, na którą serdecznie zapraszam.


Początek obrad o godz. 10.00


Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski i uwagi do protokołów z poprzednich Sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 4. Wypowiedzi radnych gminy.
 5. Wypowiedzi i zapytania Sołtysów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ciechanów na rok szkolny 2020/2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Wiejską Ciechanów porozumienia  w celu kierowania mieszkańców Gminy Ciechanów do Środowiskowych Domów Samopomocy typu A i B prowadzonych przez Miasto Ciechanów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenie jej przebiegu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenie jej przebiegu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ciechanów.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Odpowiedzi na pytania i wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

 /-/Eugeniusz Olszewski

 

 

 

Przeczytano: 173 razy.| Wydrukuj|Do góry