Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

16 września 2020 10:38 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 16.09.2020 r.

 

 

 

 

 

Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Ciechanów w dniu 22.09.2020 r. o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów.
 4. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2020.
 1. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ciechanów na rok szkolny 2020/2021.
 2. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Wiejską Ciechanów porozumienia   w celu kierowania mieszkańców Gminy Ciechanów do Środowiskowych Domów Samopomocy typu A i B prowadzonych przez Miasto Ciechanów.
 3. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie  zniesienia pomnika przyrody.
 4. Omówienie skargi z dn. 24.06.2020 r. na działalność Wójta Gminy Ciechanów.
 5. Omówienie wezwania z dn. 02.07.2020 r.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji

Zygmunt Skałkowski

 

 

Przeczytano: 38 razy.| Wydrukuj|Do góry