Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

27 lipca 2020 14:39 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie eternitu z pokryć dachowych na obiektach użyteczności publicznej i zabudowaniach indywidualnych w Gminie Ciechanów”

Wójt Gminy Ciechanów informuje, że Gmina uzyskała dofinansowanie od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  na  zadanie pn.: „Usuwanie eternitu z pokryć dachowych na obiektach użyteczności publicznej i zabudowaniach indywidualnych w Gminie Ciechanów” w kwocie 20 000 zł. Zadanie wykona firma, która przedłoży najkorzystniejszą ofertę w ogłoszonym przez Gminę Ciechanów zapytaniu ofertowym.

W związku z powyższym ogłaszamy nabór wniosków od osób fizycznych lub podmiotów gospodarczych zainteresowanych dofinansowaniem w terminie do 07.08.2020 r.

Przy rozpatrywaniu wniosku wniosku decyduje kolejność zgłoszeń, a w przypadku przekroczenia kwoty dotacji – o ujęciu wnioskodawcy w przedsięwzięciu decyduje stopień pilności usunięcia azbestu.

Mieszkańcy, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą pokryć dachowych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Ciechanów, jeśli chcą zostać ujęci w przedsięwzięciu muszą złożyć ponownie wniosek na odpowiednim formularzu dedykowanym dla powyższego zadania.

Zadanie wykona firma, która przedłoży najkorzystniejszą ofertę w ogłoszonym przez Gminę Ciechanów zapytaniu ofertowym.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów – pokój nr 16, wysłać listownie (nie decyduje data stempla pocztowego) bądź elektronicznie na adres: s_brzozowska@gminaciechanow.pl.

Przeczytano: 157 razy.| Wydrukuj|Do góry