Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

14 lutego 2020 14:50 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 14.02.2020 r.

 

OP.0002.2.2020

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) – zwołuję XVII Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 27 lutego 2020 r. /tj. czwartek/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, na którą serdecznie zapraszam.

 

Początek obrad o godz. 1000

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski i uwagi do protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 4. Wypowiedzi radnych gminy.
 5. Wypowiedzi i zapytania sołtysów.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu na ,,Najładniejszą Bożonarodzeniową dekorację posesji na terenie Gminy Ciechanów 2019/2020"
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2020
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia terminarza obrad Rady Gminy Ciechanów na rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chruszczewo.       
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości   gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 202 w Rykaczewie oraz ustalenia wysokości bonifikaty.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/219/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 11 maja 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Gąski, Pęchcin, Rutki-Marszewice, Rutki-Głowice, Ujazdówek.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowych w miejscowości Niestum.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Odpowiedzi na pytania i wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

/-/ Eugeniusz Olszewski

Przeczytano: 372 razy.| Wydrukuj|Do góry