Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

14 lutego 2020 14:45 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 11.02.2020 r.

 

 

 

Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  Rady Gminy w dniu 18.02.2020r. /wtorek/ o godz. 9.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8.

 

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów.
 3. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2020
 4. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia terminarza obrad Rady Gminy Ciechanów na rok 2020.
 5. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy  w miejscowości Chruszczewo.       
 6. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości   gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 202 w Rykaczewie oraz ustalenia  wysokości bonifikaty
 7. Zapoznanie się z projektem uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/219/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 11 maja 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Gąski, Pęchcin, Rutki-Marszewice, Rutki-Głowice, Ujazdówek.
 8. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowych w miejscowości Niestum.
 9. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Grzegorz Nowakowski

Przeczytano: 233 razy.| Wydrukuj|Do góry