Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

24 stycznia 2020 14:30 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o XVI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 24.01.2020 r.


OP.0002.1.2020


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) – zwołuję XVI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 31 STYCZNIA 2020 r. /tj. piątek/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, na którą serdecznie zapraszam.


Początek obrad o godz. 12.00


Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2020.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów na rok 2020.
  4. Wolne wnioski i zapytania.
  5. Odpowiedzi na pytania i wnioski.
  6. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Eugeniusz Olszewski

Przeczytano: 537 razy.| Wydrukuj|Do góry