Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

24 stycznia 2020 14:27 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 24.01.2020 r.


Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów w dniu 30.01.2020 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8.


Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2020.
  3. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów na rok 2020.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Komisji
/-/ Janusz Lazarski

 

Przeczytano: 321 razy.| Wydrukuj|Do góry