Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

14 stycznia 2020 10:05 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

INFORMACJA

Urząd Gminy Ciechanów przypomina przedsiębiorcom  prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności złożenia  pisemnego oświadczenia  o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2019r. 

         Z uwagi na fakt, że oświadczenie winno być zgodne z wydrukiem z kasy fiskalnej,  podczas składania oświadczenia proszę przedstawić do wglądu wydruk z kasy fiskalnej, raportu sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w  za okres 01.01.2019 -31.12.2019r.   .

         Przekroczenie   terminu  złożenia oświadczenia będzie skutkowało podniesieniem opłaty o 30 % - co wynika z art.18 ust. 12 a  ustawy z dnia 26 października 1982r .    o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U.  z 2019 r.  poz. 2277)  

          

Przeczytano: 323 razy.| Wydrukuj|Do góry