Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

20 grudnia 2019 15:08 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o XV Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 30 grudnia 2019 r. /tj. poniedziałek/

Ciechanów, 19.12.2019 r.

 

 

OP.0002.12.2019

 

 

                                                                      Sz.P………………………………………………………

 

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) – zwołuję XV Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu  30 grudnia 2019 r. /tj. poniedziałek/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, na którą serdecznie zapraszam.

 

Początek obrad o godz. 1000

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski i uwagi do protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 4. Wypowiedzi radnych gminy.
 5. Wypowiedzi i zapytania sołtysów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2020”.
 7. Podjęcie projektem uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2019.
 9. Dyskusja w sprawie projektu budżetu Gminy Ciechanów na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Ciechanów na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gąski.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chruszczewo.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Odpowiedzi na pytania i wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                         /-/ Eugeniusz Olszewski

Przeczytano: 374 razy.| Wydrukuj|Do góry

Załączniki:

projekt_uchwaly_rady_gminy_ciechanow_w_sprawie_nadania_nazwy_ulicy_w_m_gaski.pdf [101.13 KB]

projekt_uchwaly_w_sprawie_pominika_przyrody.pdf [101.18 KB]

projekt_uchwala_wpf.pdf [423.74 KB]

projekt_uchwala_zwubgc.pdf [611.44 KB]

autoopoprawki_dochodow.pdf [73.85 KB]

autopoprawki_budzetu_na_2020_rok_objasnienia.pdf [135.08 KB]

autopoprawki_wydatkow.pdf [135.06 KB]

objasnienia_do_wieloletniej_prognozy_finansowej_gminy_ciechanow__2020_po_autopoprawkach.pdf [134.83 KB]

projekt_uchwaly_budzetowej_na_2020_rok_po_autopoprawkach.pdf [132.22 KB]

uchwala_wpf_projekt_na_2020.pdf [113.74 KB]

uzasadnienie_do_projektu_budzetu_na_2020_r.pdf [182.28 KB]

wykaz_przedsiewziec_do_wpf_autopoprawki_zmiany1.pdf [97.06 KB]

zal_nr_1_do_uchwaly_budzetowej_na_2020_rok.pdf [103.83 KB]

zal_nr_1_do_wpf_na_2020_po_autoporawkach.pdf [2.76 MB]

zal_nr_2_do_uchwalu_budzetowej_2020.pdf [259.53 KB]

zal_nr_2_do_wpf_na_2020_po_autopoprawkach.pdf [124.48 KB]

zal_10_do_uchwaly_budzetowej_na_2020_dotacje_celowe_dla_podmiotow_zaliczanych_i_nie_zaliczanych_do_sektora_finansow_publiocznych_2020.pdf [97.11 KB]

zalaczniki_nr_5_do_projektku_budzetu_2020_dochody_i_wydatki_zwiazane_z_realizacja_zadan_realizowanych_w_drodze_umow_lub_porozumien_miedzy_jst.pdf [100.52 KB]

zalaczniki_nr_3__do_projektku_budzetu_2020.pdf [102.82 KB]

zalaczniki_nr_7do_projektku_budzetu_2020_1.pdf [86.88 KB]

zalaczniki_nr_8do_projektku_budzetu_2020.pdf [95.09 KB]

zalaczniki_nr_11do_projektku_budzetu_2020.pdf [213.16 KB]

zalaczniki_nr_9__do_projektu_budzet_2020_wydatki_na_zadanie_inwestycyjne_na_2020_nieobjete_wieloletnia_prognoza_finansowa_.pdf [200.95 KB]

zalacznik_nr_6_do_uchwaly_budzetowej_na_2020_rok_dochody_z_tytulu_wydawania_zezwolen_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych.pdf [97.11 KB]