Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

14 grudnia 2019 08:17 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

Ciechanów, 13.12.2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

Sz.P.……………………………………………………

 

 

 

 

 

 

Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy w dniu 19.12.2019r. /czwartek/ o godz. 11.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8.

 

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2020”.
 3. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów.
 4. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2019.
 5. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gąski.
 6. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chruszczewo.
 7. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 8. Wyrażenie zgody na przejęcie na rzecz Gminy Ciechanów działki w Niestumiu – nr ew.  234/26 lub części tej działki wg załącznika.
 9. Wyrażenie zgody na sprzedaż przez Gminę Ciechanów części działki o nr ew. 15/26 w Chruszczewie po dokonaniu podziału – wg załącznika.
 10. Wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Ciechanów części działki o nr ew. 131/5, po wydzieleniu drogi, na której obecnie widnieje obciążenie służebności przejścia i przejazdu – wg załącznika. 
 1.  Sprawy różne.
 2. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                     Janusz Lazarski

Przeczytano: 303 razy.| Wydrukuj|Do góry