Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

28 listopada 2019 15:25 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 28.11.2019 r.

 

 

Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie /wyjazdowe/ Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów w dniu 11.12.2019 r. /środa/ o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8. 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Wyjazd do schroniska w Pawłowie w celu sprawdzenia zasadności wydatkowanych środków na utrzymanie psów w schronisku.
  3. Kontrola stanu dróg przed zimą.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Janusz Lazarski

Przeczytano: 279 razy.| Wydrukuj|Do góry