Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

21 listopada 2019 10:38 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o XIV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 21.11.2019 r.


OP.0002.11.2019

 

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., z późn.zm.) – zwołuję XIV nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 26 LISTOPADA 2019 r. /tj. WTOREK/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, na którą serdecznie zapraszam. Początek obrad o godz. 14.00


Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020.
  3. Wolne wnioski i zapytania.
  4. Odpowiedzi na pytania i wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/Eugeniusz Olszewski

Przeczytano: 343 razy.| Wydrukuj|Do góry