Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

22 października 2019 14:50 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o XII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 22.10.2019 r.


OP.0002.9.2019


Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., z póź. zm.) – zwołuję XII nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 25 października 2019 r. /tj. piątek/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, na którą serdecznie zapraszam.


Początek obrad o godz. 9.00.


Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na 2019 rok.
  4. Wolne wnioski i zapytania.
  5. Odpowiedzi na pytania i wnioski.
  6. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Eugeniusz Olszewski

Przeczytano: 397 razy.| Wydrukuj|Do góry