Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

22 października 2019 13:05 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w celu omówienia projektu uchwały Rady Gminy Ciechanów w sprawie programu współpracy na rok 2020

INFORMACJA


Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. 688 i 1570) Wójt Gminy Ciechanów zaprasza na spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w celu omówienia projektu uchwały Rady Gminy Ciechanów w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.


Projekt ww. uchwały zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów.


Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 4 listopada 2019 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8.

 

 

Wójt Gminy Ciechanów

 

/-/ Marek Kiwit

Przeczytano: 261 razy.| Wydrukuj|Do góry