Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

03 października 2019 10:34 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o XI Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 24.09.2019 r.


OP.0002.8.2019


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) – zwołuję XI Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 11 października 2019 r. /tj. piątek/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, na którą serdecznie zapraszam.


Początek obrad o godz. 1000


Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski i uwagi do protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 4. Wypowiedzi radnych gminy.
 5. Wypowiedzi i zapytania sołtysów.
 6. Rozstrzygnięcie „Konkursu na najładniejsza posesję 2019 roku”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej w miejscowości Nużewko.
 11. Rozpatrzenie wniosku o podwyższenie kwoty dotacji na 1 dziecko uczęszczające do żłobka „Centrum Rozwoju i Edukacji KINDERO Magdalena Banasiak”.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Odpowiedzi na pytania i wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

 


Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Eugeniusz Olszewski

Przeczytano: 424 razy.| Wydrukuj|Do góry