Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

06 września 2019 10:05 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Dożynki Gminne 2019

W dniu 31.08.2019 roku nawiązując do pięknej polskiej tradycji zorganizowano w Niestumiu Dożynki Gminne.  To ludowe Święto Plonów połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Dożynki to wyjątkowy dzień dla rolników, którzy po trudzie pracy na roli mogą podziękować za plon oraz bezpieczne wykonanie prac polowych.

Tradycyjnie dożynki rozpoczęto od wniesienia wieńców dożynkowych, które w tym roku przygotowały sołectwa: Kargoszyn, Chotum, Gumowo, Kownaty Żędowe, Mieszki  Różki,  Mieszki Wielkie, Modełka, Niestum, Nużewko, Nużewo, Rydzewo, Rykaczewo, Rzeczki, Sokołówek, Wólka Rydzewska.

W naszym kraju chleb to szczególny symbol – urodzaju i dostatku, szacunku i oddania. To nieodłączny element polskiej gościnności i dzielenia się z drugim człowiekiem. Chleb z tegorocznych plonów zgodnie z tradycją na ręce gospodarza dożynek  Wójta Gminy Ciechanów przekazali  starostowie dożynek Państwo Barbara i Arkadiusz Bieńkowscy z Rzeczk słowami: ,, Przyjmij gospodarzu od nas ten bochen chleba upieczony ze zboża naszych pól. Uszanuj go i gospodaruj tak jak robiłeś to przez 25 lat, żeby nikomu, tak na wsi jak i w mieście nigdy nie zabrakło. Następnie Wójt złożył chleb na ołtarzu prosząc kapłana o odprawienie uroczystej mszy świętej.

Uroczystą mszę świętą odprawił ks. Prałat Eugeniusz Graczyk natomiast pełne wzruszenia i zadumy kazanie wygłosił ks. Marek Michalski. Po uroczystej mszy świętej młodzież z Kargoszyna poczęstowała wszystkich zgromadzonych chlebem dożynkowym. Dzięki oprawie muzycznej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie zarówno msza święta jaki i dzielnie dożynkowym chlebem miało wyjątkowy charakter.

Wójt Gminy Ciechanów Marek Kiwit szczególnie powitał  tych, którzy ziemię uprawiają  od dziada pradziada dostarczają chleb na nasze stoły. Tych, którzy kochają ziemię. Rolników, którzy mają jedną zasadę , a brzmi ona następująco: ,,co masz zjeść dziś, zjedz jutro, co masz zrobić jutro, zrób dziś. Rolnik to nie tylko producent mięsa, zboża, mleka. To także człowiek, który ma czas na działalność społeczną, na pomaganie sąsiadom w potrzebie czego najlepszym przykładem są Ochotnicze Straże Pożarne, których 90 procent członków to rolnicy”.

W swoim przemówieniu Wójt Gminy Ciechanów podziękował sołectwom za przygotowanie wieńców dożynkowych, starostom dożynkowym a w szczególności Agnieszce Falęckiej – sołtys Kargoszyna i mieszkańcom wsi  biorącym udział w przygotowaniu dekoracji obiektu.  Gospodarz dożynek skierował również słowa  uznania dla Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeniu z terenu gminy Ciechanów oraz przedstawicielom Rady parafialnej z Sulerzyża. Po przemówieniach zaproszonych gości mieszkańcy mogli posilić się pyszną grochówką.

Wśród licznych stoisk przygotowanych dla mieszkańców po raz pierwszy swoje stoiska przygotowały: Klub Senior + z Gumowa, Koło Gospodyń Wiejskich ,, Miała Baba Koguta” z Gumowa, Koło Gospodyń Wiejskich ,, Sami Swoi” z Ujazdówka, Stowarzyszenie Kreatywne Kobiety z Kownat  oraz Rada Parafialna z Sulerzyża. Stoiska te cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród licznie przybyłych uczestników.

Po części oficjalnej przepiękny występ zaprezentowały dzieci z Ludowego Zespołu Artystycznego ,, Mały Ciechanów”, uczestników dożynek zachwycił taniec ognia w wykonaniu Fiershow Maori. W taneczny nastrój zebranych wprowadził znakomity zespól Convers, oraz  występ gwiazdy wieczoru Mateusza Mijala.

Organizatory dożynek składają serdeczne podziękowania: Państwu Barbarze i Arkadiuszowi Bieńkowskim, Pani Agnieszce Falęckiej oraz mieszkańcom wsi Kargoszyn za piękną dekorację, którą mogliśmy podziwiać podczas dożynek, Strażakom z OSP Rydzewo i Rzeczki za zaangażowanie,  zabezpieczenie terenu oraz pilnowanie porządku podczas imprezy. Kołom Gospodyń Wiejskich: ,, Miała Baba Koguta” z Gumowa, ,, Sami Swoi” z Ujazdówka, Stowarzyszeniu Kreatywne Kobiety z Kownat, Radzie Parafialnej z Sulerzyża, Klubowi Senior + z Gumowa za zaangażowanie, przygotowanie pięknych kolorowych i wyjątkowych stoisk. Dzięki Waszej pracy i wytrwałości Dożynki Gminne 2019 miały wyjątkowy charakter.

Przeczytano: 733 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: