Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

25 lipca 2019 10:51 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Ogłoszenie o naborze wniosków o oszacowanie strat w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia susza rolniczą na terenie gminy Ciechanów

Ogłoszenie o naborze wniosków o oszacowanie strat w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia susza rolniczą na terenie gminy Ciechanów

W związku z ukazaniem się na stronie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce 7 raportu obejmującego okres od 21 maja do 20 lipca 2019 r. - Wójt Gminy Ciechanów informuje, że został ogłoszony stan zagrożenia suszą rolniczą dla kategorii gleby I i II dla następujących upraw: zboża jare, zboża ozime, kukurydza, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, truskawki i rośliny strączkowe.

W związku z powyższym wnioski o szacowanie strat można składać do Urzędu Gminy Ciechanów w wydłużonym terminie do dnia 31 lipca 2019 r.

Wniosek winien zawierać informację na temat wszystkich upraw prowadzonych w gospodarstwie rolnym zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych przez ARiMR.

Do wniosku należy również załączyć informację o posiadanych zwierzętach gospodarskich z podziałem na gatunki i grupy wiekowe (np. kserokopia paszportu, wyciąg zgodności zwierząt z ARiMR, kserokopia księgi stada).

Wójt Gminy Ciechanów

/-/ Marek Kiwit

 

 

Przeczytano: 439 razy.| Wydrukuj|Do góry