Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

22 lipca 2019 12:34 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o X Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 22.07.2019 r.

 

 

OP.0002.7.2019

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) – zwołuję X Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 30 lipca 2019 r. /tj. wtorek/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, na którą serdecznie zapraszam.

 

Początek obrad o godz. 1000

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski i uwagi do protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 4. Wypowiedzi radnych gminy.
 5. Wypowiedzi i zapytania sołtysów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Ciechanów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Ciechanów.
 9. Ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Sokołówek obręb geodezyjny Mieszki Różki, wpisanej do rejestru zabytków pod nr A-228, jako  park podworski w Sokołówku.
 10. Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Goryszach.
 11. Rozpatrzenie wniosku Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Chotumiu w sprawie utworzenia dwóch grup wiekowych.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Odpowiedzi na pytania i wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

/-/ Eugeniusz Olszewski

Przeczytano: 420 razy.| Wydrukuj|Do góry