Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

22 lipca 2019 12:25 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 22.07.2019 r.

 

Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów w dniu 29.07.2019r./poniedziałek/ o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8.

 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
  3. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2019.
  4. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Ciechanów.
  5. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Ciechanów.
  6. Ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Sokołówek obręb geodezyjny Mieszki Różki, wpisanej do rejestru zabytków pod nr A-228, jako  park podworski w Sokołówku.
  7.  Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Goryszach.
  8. Rozpatrzenie wniosku Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Chotumiu w sprawie utworzenia dwóch grup wiekowych.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Robert Truszczyński

Przeczytano: 266 razy.| Wydrukuj|Do góry