Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

12 lipca 2019 14:21 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o IX nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 12.07.2019r.

 

OP.0002.6.2019

                                 

            Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., z późn. zm.) – zwołuję IX nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Ciechanów

w dniu 17 lipca 2019 r. /tj. środa/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, na którą serdecznie zapraszam.

Początek obrad o godz.14ºº.

 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie trójstronnego porozumienia pomiędzy Gminą Ciechanów, Gmina Miejska Ciechanów i Województwem Mazowieckim.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2019.
  4. Wolne wnioski i zapytania.
  5. Odpowiedzi na pytania i wnioski.
  6. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski

Przeczytano: 393 razy.| Wydrukuj|Do góry