Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

08 lipca 2019 12:57 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Ogłoszenie o naborze wniosków o oszacowanie strat w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia susza rolniczą na terenie gminy Ciechanów

Ogłoszenie

o naborze wniosków o oszacowanie strat w związku z wystąpieniem

stanu zagrożenia susza rolniczą na terenie gminy Ciechanów

 

W związku z ukazaniem się na stronie Systemu Monitoringu Suszy  Rolniczej w Polsce 5 raportu obejmującego okres od 1 maja do 30 czerwca 2019r. - Wójt Gminy Ciechanów informuje, że został ogłoszony stan zagrożenia suszą rolniczą dla kategorii gleby I ( gleby bardzo podatne na suszę – piaszczyste ) tylko dla następujących upraw: zboża jare, rzepak i rzepik.

Wniosek winien zawierać informację na temat wszystkich upraw prowadzonych w gospodarstwie rolnym zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych przez ARiMR.

Do wniosku należy również załączyć informację o posiadanych zwierzętach gospodarskich z podziałem na gatunki i grupy wiekowe                                (np. kserokopia paszportu, wyciąg zgodności zwierząt z ARiMR, kserokopia księgi stada).

Wnioski o oszacowanie szkód można składać w Urzędzie Gminy Ciechanów w terminie do dnia 20 lipca 2019 r. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 23 672 26 46 wew. 114.

 

 

                                                                        

Przeczytano: 724 razy.| Wydrukuj|Do góry